NAMIOT TIPI

Kontakt, rezerwacje

Michał Boniec m.boniec@kompas.pl
tel. 696 40 32 32

NAMIOT TIPI

  •  zewnętrzną, niezwykle klimatyczna strefa aktywności, na którą składa się drewniany namiot TIPI oraz kulisty namiot sferyczny
  •  duże stanowisko ogniskowe